PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : با ‌كدام ‌روشpdf‌بسازيم؟Borna66
08-01-2009, 04:15 PM
فايل ‌‌ PDFتنها ‌به ‌يك ‌روش ‌قابل ‌توليد ‌نيست. ‌خدايار ‌صادقي ‌مدير ‌گروه ‌رشته ‌چاپ ‌دانشگاه ‌هنر ‌و ‌مدير ‌شركت ‌چوگان ‌روش‌هاي ‌مختلفي ‌را ‌براي ‌ساخت ‌ PDF‌پيشنهاد ‌مي‌دهد. ‌او ‌مي‌گويد: ‌<بسته ‌به ‌اين‌كه ‌فايل ‌اصلي ‌در ‌چه ‌برنامه‌اي ‌ايجاد ‌شده ‌باشد، ‌تصميم ‌مي‌گيريم ‌كه ‌چگونه ‌ PDF‌بسازيم. ‌اگر ‌فايل ‌اصلي ‌در ‌مجموعه ‌برنامه‌هاي ‌ادوبي ‌مانند ‌فتوشاپ، ‌ايلستريتور ‌و ‌اين‌ديزاين ‌ايجاد ‌شود، ‌پيشنهاد ‌مي‌شود ‌به ‌طور ‌مستقيم ‌از ‌داخل ‌همين ‌برنامه‌ها ‌فايل ‌‌ PDFتوليد ‌شود ‌و ‌فايل ‌ PDF‌ساخته ‌شده ‌را ‌بهترين ‌نسخه ‌مي‌دانيم.> ‌او ‌در ‌توضيح ‌بيشتر ‌مي‌گويد: ‌<فايل ‌ PDF‌براي ‌ Illustrator‌يك ‌فرمت ‌اصلي ‌تلقي ‌مي‌شود. ‌اپراتور ‌از ‌همان ‌لحظه ‌اول ‌مي‌تواند ‌فايل ‌خود ‌را ‌با ‌فرمت ‌ PDF‌ذخيره ‌كند ‌و ‌تا ‌انتها ‌روي ‌همان ‌كار ‌كند ‌و ‌سرانجام ‌همان ‌فايل ‌ PDF‌را ‌به ‌ليتوگرافي ‌ارسال ‌كند.
اما ‌در ‌برنامه ‌فتوشاپ، ‌درست ‌نيست ‌كه ‌فايل ‌نهايي ‌از ‌فتوشاپ ‌خروجي ‌گرفته ‌شود. ‌اگر ‌فايل ‌حاوي ‌عكس ‌و ‌فونت ‌باشد، ‌درست ‌اين ‌است ‌كه ‌در ‌برنامه‌هاي ‌صفحه‌آرايي، ‌كار ‌لي‌اوت ‌انجام ‌شود. ‌برخي ‌از ‌طراحان ‌براي ‌راحتي ‌خودشان ‌و ‌اين‌كه ‌فايل ‌در ‌هنگام ‌خروجي ‌با ‌مشكل ‌مواجه ‌نشود، ‌همان ‌فايل ‌فتوشاپي ‌را ‌به ‌ليتوگرافي ‌مي‌فرستند. ‌كه حتي در چنين شرايطي ‌باز ‌هم ‌فرمت ‌‌ PDFتوصيه ‌مي‌شود.>
صادقي ‌ادامه ‌مي‌دهد: ‌<برنامه‌هاي ‌سري ‌ Office‌نيز ‌گزينه‌اي ‌را ‌براي ‌ساخت ‌ PDF‌دارند. ‌بعد ‌از ‌نصب ‌برنامه‌هاي ‌ Office‌در ‌صورتي ‌كه ‌برنامه ‌ Acrobat‌ Professional‌را ‌نصب ‌كنيم، ‌يك ‌ Icon‌در ‌قسمت ‌نوار ‌منو ‌اضافه ‌مي‌شود ‌كه ‌از ‌آن ‌طريق ‌مي‌توان ‌فايل ‌ PDF‌را ‌ساخت، ‌ساخت ‌ PDF‌در ‌اين ‌روش ‌به ‌تنظيمات ‌ديستيلر ‌بستگي ‌دارد. ‌به ‌اين ‌منظور ‌كه ‌برنامه‌هاي ‌ Office‌از ‌آخرين ‌تنظيمات ‌ديستيلر ‌براي ‌ساخت ‌ PDF‌استفاده ‌مي‌كنند.
برخي ‌از ‌برنامه‌ها ‌مانند ‌ Corel‌گزينه ‌خاصي ‌را ‌براي ‌توليد ‌ PDF‌دارند. ‌توليدكنندگان ‌برنامه‌هايي ‌از ‌اين ‌دست بر پايه خصوصيات اصلي PDF ، مواردي ‌را ‌به ‌آن ‌اضافه ‌كرده‌اند ‌كه ‌در ‌عمل ‌نتيجه ‌مطلوبي ‌را ‌ارايه ‌نمي‌دهد. ‌PDF‌ Publishing، ‌براي ‌ساخت ‌ PDF‌در ‌ Corel‌گنجانده ‌شده ‌كه ‌به ‌هيچ ‌عنوان ‌انتخاب ‌درستي ‌نخواهد ‌بود.>
به ‌گفته ‌صادقي ‌براي ‌ساخت ‌ PDF‌از ‌كليه ‌برنامه‌ها ‌به ‌غير ‌از ‌ Office‌و ‌خانواده ‌ادوبي ‌استفاده ‌از پرينتر مجازي ‌ ‌ Adobe‌ PDF‌پيشنهاد ‌مي‌شود. ‌او ‌در ‌توضيح ‌بيشتر ‌مي‌افزايد: ‌<اين ‌گزينه ‌يك ‌پرينتر ‌مجازي ‌است ‌كه ‌با ‌انتخاب ‌آن ‌از ‌داخل ‌منوي ‌ Printer‌و ‌تنظيم ‌گزينه‌هاي ‌مربوط ‌به ‌دستور Print ‌مي‌توان ‌يك ‌ PDF‌سالم ‌ساخت. ‌برخي ‌از ‌ليتوگرافي‌ها ‌كه ‌دستگاه ‌ خروجي خاصي ‌دارند ‌از ‌مشتري ‌مي‌خواهند ‌كه ‌با ‌ Driver‌آن ‌دستگاه ‌ PDF‌خود ‌را ‌بسازد ‌و ‌تحويل ‌ليتوگرافي ‌دهد كه ‌در ‌اين ‌صورت ‌ PDF‌ساخته ‌شده ‌به ‌طور ‌كامل ‌وابسته ‌به ‌آن ‌دستگاه ‌خاص ‌ليتوگرافي ‌خواهد ‌بود، البته ‌ادوبي ‌‌توصيه ‌مي‌كند ‌كه ‌اين ‌كار ‌انجام ‌نشود.> ‌براي ‌روشن‌تر ‌شدن ‌بيشتر ‌اين ‌مطلب ‌صادقي ‌مي‌گويد: ‌<زماني ‌كه ‌از ‌برنامه‌نويسان ‌مي‌خواهند ‌براي ‌موضوع ‌مشخصي ‌برنامه‌نويسي ‌كنند، ‌آنها ‌مي‌توانند ‌از ‌روش‌هاي ‌مختلفي ‌براي ‌ساخت ‌آن ‌برنامه ‌استفاده ‌كنند. ‌فايل ‌ (Post‌Script)‌ PS‌كه ‌توسط ‌درايورهاي ‌مختلف ‌ساخته ‌مي‌شود ‌با ‌داشتن ‌يك ‌هدف ‌مشخص، ‌كدگذاري ‌يكسان ‌و ‌مشابهي ‌ندارد. ‌به ‌گفته ‌ Adobe‌اگر ‌از ‌طريق‌
‌ Adobe‌ PDF‌فايل ‌ PDF‌ساخته ‌شود، ‌به ‌يك ‌ PDF‌غيروابسته ‌به ‌دستگاه ‌ (device‌ independent)‌مي‌رسيم.
نكته ‌ديگر ‌استفاد ‌از ‌ PPD‌است. ‌افرادي ‌كه ‌مي‌خواهند ‌ PDF‌يا ‌ PS‌مستقل ‌از ‌دستگاه ‌بسازند ‌بهتر ‌است ‌از ‌خود ‌ PPD‌دستگاه ‌استفاده ‌كنند. ‌چون ‌ PPD‌درايور ‌پست ‌اسكريپت ‌آن ‌دستگاه ‌نيست ‌بلكه ‌يك ‌فايل ‌متني ‌است ‌و ‌يكسري ‌تنظيمات ‌آن ‌دستگاه ‌خاص ‌را ‌به ‌ما ‌مي‌دهد ‌تا ‌بتوانيم PDF‌بهتري ‌بسازيم.
با ‌همه ‌اين ‌صحبت‌ها، ‌بهتر ‌است ‌با ‌درايور ‌ Adobe‌ PDF‌ Printer‌فايل ‌ PDF‌را ‌بسازيم ‌تا ‌مستقل ‌از ‌دستگاه ‌بوده ‌و ‌در ‌هر ‌كجا ‌قابل ‌استفاده ‌باشد.>
صادقي ‌ضمن ‌بيان ‌اين‌كه ‌برنامه‌هاي ‌ Corel‌و ‌ Freehand‌برنامه‌هاي ‌قابل ‌اطميناني ‌نيستند ‌مي‌گويد: ‌<از ‌آنجايي ‌كه ‌ادوبي ‌در ‌زمينه‌
‌ Print‌ and‌ Publishing‌در ‌دنيا ‌پيشتاز ‌است ‌و ‌امروزه ‌اغلب ‌تكنولوژي‌هاي ‌نرم‌افزار ‌نشر ‌و ‌گرافيك ‌از ‌دل ‌ادوبي ‌بيرون ‌مي‌آيد، ‌به ‌جرات ‌مي‌توان ‌گفت ‌اگر ‌كسي ‌به ‌سراغ ‌نرم‌افزارهاي ‌ديگر ‌برود ‌اشتباه ‌كرده ‌است. ‌برنامه ‌فري‌هند ‌نه ‌از ‌لحاظ ‌طراحي ‌بلكه ‌از ‌لحاظ ‌مسايل ‌فني ‌همانند ‌مديريت ‌رنگ ‌بسيار ‌ضعيف ‌است. ‌برنامه ‌ Corel‌هم ‌از ‌نظر ‌افكت ‌مشكلاتي ‌دارد. ‌هر ‌دو ‌اين ‌برنامه‌ها ‌به ‌خاطر ‌هزينه ‌كم ‌و ‌سرعت ‌چاپ ‌ديجيتال، ‌قابل ‌استفاده ‌در ‌اين ‌شيوه ‌چاپي ‌هستند ‌چون ‌در ‌صورت ‌بروز ‌نقص ‌و ‌اشكال ‌در ‌فايل ‌مي‌توان ‌به ‌سرعت ‌آن ‌را ‌اصلاح ‌كرد. ‌اشكال ‌ديگر ‌اين ‌برنامه‌ها، ‌مساله ‌تايپ ‌فارسي ‌است. ‌هيچكدام ‌از ‌اين ‌برنامه‌ها ‌به ‌صورت ‌ Built‌ in‌فونت ‌فارسي ‌را ‌حمايت نمي‌كنند ‌و ‌بايد ‌از ‌فارسي‌ساز ‌استفاده ‌كرد ‌كه ‌دردسرها ‌و ‌مشكلات ‌زيادي ‌خواهد ‌داشت. ‌با ‌نسخه‌هاي ‌ ME‌كه ‌ادوبي ‌آنها ‌را ‌روانه ‌بازار ‌كرده ‌است ‌تمام ‌قابليت‌هاي ‌نرم‌افزاري ‌را ‌مي‌توان ‌به ‌صورت ‌فارسي ‌در ‌اختيار ‌داشت.>
او ‌در ‌خاتمه ‌مزيت‌هاي ‌ PDF‌را ‌قابليت‌ ‌فشرده‌سازي محتوا، ‌Security‌پيشرفته،
Cross‌ Platform، ‌)‌ Rich‌ contentتصاوير ‌و ‌المان‌هاي ‌فايل ‌در ‌بالاترين ‌كيفيت ‌ديده ‌شود) ‌و ‌سرعت ‌در ‌باز ‌و ‌بسته ‌كردن ‌برمي‌شمارد ‌و ‌مي‌گويد: ‌<هر ‌فرمتي ‌بايد ‌براي ‌هدف خاصي مورد ‌استفاده ‌قرار گيرد. ‌استفاده ‌نكردن ‌از ‌ PDF‌و ‌PDF‌هاي پر اشكال ‌مربوط ‌به ‌ضعف ‌علمي ‌بعضي ‌از ‌طراحان ‌گرافيك ‌مي‌شود. ‌اگر ‌در ‌هنگام ‌ساخت ‌‌ PDFتمام ‌نكات ‌به ‌درستي ‌رعايت ‌شود ‌فايل ‌ PDF‌در ‌هنگام ‌خروجي ‌با ‌هيچ ‌مشكلي ‌مواجه ‌نخواهد ‌شد.>

PDF‌استاندارد ‌خروجي ‌جهاني‌
منصور ‌ناصري ‌مدرس ‌رسمي ‌كمپاني ‌ادوبي ‌در ‌ايران، ‌كارشناس ‌ديگري ‌است ‌كه ‌درباره ‌فرمت ‌مناسب ‌چاپ ‌نكاتي ‌را ‌ارايه ‌مي‌دهد.
او ‌مي‌گويد ‌براي ‌انجام ‌كارهاي ‌گرافيك ‌تاكنون ‌نرم‌افزارهاي ‌مختلفي ‌ارايه ‌شده ‌است. ‌ولي ‌ادوبي ‌به ‌عنوان ‌يكي ‌از ‌بزرگ‌ترين ‌توليدكنندگان ‌نرم‌افزارهاي ‌گرافيك، ‌استانداردي ‌براي ‌پروسه ‌چاپ ‌تعريف ‌كرده ‌و ‌طبق ‌اين ‌استاندارد ‌مجموعه ‌نرم‌افزارهايي ‌را ‌روانه ‌بازار ‌كرده ‌است. ‌اين ‌مجموعه ‌گرافيك ‌شامل ‌نرم‌افزار ‌فتوشاپ(Photoshop)، ‌ايلستريتور(Illustrator)، ‌اين‌ديزاين (InDesign) ‌و ‌آكروبات (Acrobat)‌است. ‌بر ‌اساس ‌تعريف ‌ادوبي، ‌فتوشاپ ‌يك ‌برنامه ‌رستري ‌ (raster)‌است ‌كه ‌قابليت ‌ويرايش ‌عكس ‌را ‌فراهم ‌مي‌كند، ‌البته ‌قابليت‌هاي ‌ديگري ‌نيز ‌دارد ‌ولي ‌هدف ‌اصلي ‌آن ‌كاربرد ‌روي ‌تصاوير ‌معرفي ‌شده ‌است. ‌نرم‌افزار ‌ايلستريتور ‌كه ‌برنامه ‌ Vector‌است ‌نيز ‌براي ‌فونت ‌و ‌به ‌طور ‌كلي ‌فايل‌هاي ‌خطي ‌در ‌نظر ‌گرفته ‌شده ‌است.
به ‌دنبال ‌آن ‌نرم‌افزار ‌اين‌ديزاين ‌نه ‌فقط ‌براي ‌صفحه‌آرايي ‌مجلات ‌و ‌روزنامه ‌بلكه ‌براي ‌تلفيق ‌نوشته ‌و ‌تصوير ‌(لي ‌اوت) ‌معرفي ‌شده ‌و ‌اين ‌امكان ‌را ‌فراهم ‌كرده ‌تا ‌بتوانيم ‌از ‌فايل ‌طراحي ‌شده ‌با ‌فرمت ‌مناسب ‌چاپ ‌يعني ‌ PDF‌خروجي ‌بگيريم. ‌ادوبي ‌سپس ‌نرم‌افزار ‌آكروبات ‌را ‌ارايه ‌كرد ‌تا ‌بتوانيم ‌در ‌آن ‌كنترل ‌نهايي ‌و ‌فني ‌روي ‌فايل ‌ PDF‌انجام ‌داده ‌و ‌آن ‌را ‌براي ‌گرفتن ‌خروجي ‌ارسال ‌كنيم.> ‌ناصري ‌مي‌گويد ‌هر ‌نرم‌افزار ‌براي ‌هدف ‌مشخصي ‌ارايه ‌شده ‌است، ‌با ‌اين ‌حال ‌ممكن ‌است ‌هر ‌نرم‌افزار ‌قابليت‌هاي ‌نرم‌افزارهاي ‌ديگري ‌را ‌داشته ‌باشد. ‌طراح ‌بايد ‌بداند ‌در ‌نهايت ‌با ‌فايل ‌طراحي ‌شده ‌چه ‌كار ‌مي‌خواهد ‌انجام ‌دهد.
وي ‌ادامه ‌مي‌دهد:‌ ‌<طراحان ‌بايد ‌تسلط ‌كاملي ‌روي ‌نرم‌افزار ‌فتوشاپ، ‌ايلستريتور ‌و ‌اين‌ديزاين ‌داشته ‌باشند ‌و ‌ليتوگرافان ‌نيز ‌بايد ‌بر ‌روي ‌نرم‌افزار ‌اين‌ديزاين ‌و ‌آكروبات ‌مسلط ‌باشند ‌تا ‌بتوانند ‌به ‌يك ‌خروجي ‌استاندارد ‌و ‌با ‌كيفيت ‌برسند. ‌فتوشاپ ‌تنها ‌برنامه‌اي ‌است ‌كه ‌درآن ‌مي‌توان ‌براي ‌فايل، ‌پروفايل ‌در ‌نظر ‌گرفت. ‌با ‌اين ‌حال ‌اگر ‌فايلي ‌با ‌پروفايل ‌تعريف ‌شده ‌در ‌نرم‌افزار ‌ديگر ‌مانند ‌ ‌ Freehand‌و ‌ Corel‌باز ‌شود، ‌به ‌خاطر ‌متفاوت ‌بودن ‌فضاي ‌رنگي ‌نرم‌افزارهاي ‌مختلف، ‌مشخصات ‌رنگي ‌فايل ‌به ‌هم ‌مي‌ريزد. ‌در ‌حالي ‌كه ‌اگر ‌پروسه ‌طراحي ‌فايل ‌از ‌مرحله ‌طراحي ‌تا ‌خروجي ‌در ‌مجموعه ‌ادوبي ‌انجام ‌شود، ‌مشخصات ‌فايل ‌تا ‌مرحله ‌نهايي ‌ثابت ‌خواهند ‌ماند.>
ناصري ‌بهترين ‌نرم‌افزار ‌براي ‌گرفتن ‌خروجي ‌ PDF‌را ‌نرم‌افزار ‌اين‌ديزاين ‌معرفي ‌مي‌كند ‌و ‌مي‌گويد:< ‌دو ‌روش ‌براي ‌ساخت ‌ PDF‌سالم ‌وجود ‌دارد: ‌يكي ‌از ‌طريق ‌ Export‌در ‌برنامه ‌اين‌ديزاين ‌و ‌ديگري ‌ساخت ‌ PDF‌با ‌دستور ‌ Print‌و ‌انتخاب ‌گزينه.‌ Adobe‌ PDF>
وي ‌ادامه ‌مي‌دهد: ‌<استانداردهاي ‌مختلفي ‌در ‌هنگام ‌ساخت ‌ PDF‌وجود ‌دارد ‌كه ‌بسته ‌به ‌نوع ‌كار- ‌افست- ‌ديجيتال- ‌ Web‌و ‌... ‌يكي ‌از ‌استانداردها ‌را ‌انتخاب ‌مي‌كنيم.> ‌ناصري ‌متذكر ‌مي‌شود ‌كه ‌از ‌طريق ‌ ادوبي ديستيلر ‌نيز ‌مي‌شود ‌فايل ‌ PDF‌ساخت ‌و ‌در ‌توضيح ‌بيشتر ‌مي‌گويد: < ‌ادوبي ‌اين ‌برنامه ‌را ‌براي ‌پشتيباني ‌ PDF‌ايجاد ‌كرد. ‌زماني ‌نرم‌افزار ‌ديستيلر ‌يك ‌برنامه ‌مجزا ‌بود ‌و ‌به ‌طور ‌جداگانه ‌نصب ‌مي‌شد، ‌ادوبي ‌ديستيلر ‌را ‌در ‌نرم‌افزارهاي ‌جديد ‌خود ‌ادغام ‌كرد ‌و ‌استانداردي ‌تعريف ‌كرد ‌كه ‌طبق ‌آن ‌از ‌طريق ‌ Export‌خروجي ‌ PDF‌گرفته ‌شود.>
ناصري ‌مي‌گويد:‌ ‌<خيلي ‌مواقع ‌ما ‌يا ‌روش ‌صحيح ‌را ‌نمي‌دانيم ‌يا ‌فكر ‌مي‌كنيم ‌بايد ‌يك ‌حركت ‌خارق‌العاده ‌و ‌خلاق ‌انجام ‌دهيم ‌و ‌به ‌نظرمان ‌همين ‌خلاقيت ‌به ‌حساب ‌مي‌آيد. ‌مساله ‌ PDF‌يك ‌مساله ‌فني ‌است ‌و ‌ربطي ‌به ‌خلاقيت ‌ندارد، ‌بلكه ‌طبق ‌يك ‌استاندارد ‌مشخص ‌بايد ‌يك ‌فايل ‌ PDF‌سالم ‌و ‌مناسب ‌خروجي ‌ايجاد ‌كرد.
ما ‌نمي‌گوييم ‌فرمت‌هايTIFF ، ‌ EPS‌و ‌يا ‌ ‌ FreeHand‌و ‌ Corel‌نرم‌افزارهاي ‌بدي ‌هستند، ‌مي‌گوييم ‌استاندارد ‌خروجي ‌دنيا ‌ PDF‌است. ‌هر ‌كدام ‌از ‌اين ‌فرمت‌ها ‌در ‌زمان ‌خودشان ‌كاربرد ‌داشتند ‌ولي ‌هم‌اكنون ‌كه ‌ PDF‌به ‌عنوان ‌يك ‌فرمت ‌كامل ‌معرفي ‌شده ‌تمام ‌قابليت‌هاي ‌فرمت‌هاي ‌ديگر ‌را ‌در ‌خود ‌گنجانده ‌است. ‌‌ PDFتنها ‌مختص ‌چاپ ‌نيست ‌و ‌مي‌توان ‌براي ‌هدف ‌و ‌منظورهاي ‌مختلف ‌از ‌آن ‌بهره ‌گرفت.>
ناصري ‌معتقد ‌است ‌كارشناسان ‌چاپ ‌و ‌به ‌خصوص ‌ليتوگرافان ‌به ‌طور ‌كامل ‌بايد ‌قسمت ‌ Print‌ Production‌را ‌بدانند ‌و ‌تمام ‌دستورات ‌آن ‌را ‌قبل ‌از ‌فرستادن ‌فايل ‌براي ‌خروجي ‌روي ‌فايل ‌اعمال ‌كنند ‌و ‌در ‌خاتمه ‌مي‌گويد: ‌<براي ‌انجام ‌يك ‌كار ‌استاندارد ‌نمي‌توان ‌سليقه ‌را ‌دخيل ‌كرد. ‌طراحان ‌و ‌دست‌اندركاران ‌چاپ ‌ما ‌بايد ‌دانش ‌فني ‌خودشان ‌را ‌بالا ‌ببرند، ‌چون ‌مشكلات ‌موجود ‌در ‌صنعت ‌چاپ ‌ما ‌كافي ‌نبودن ‌دانش ‌فني ‌است.>‌

تعريف ويژگي‌هايPDF
(Portable‌ Document‌ Format)‌ PDF‌براي ‌اولين ‌بار ‌در ‌سال ‌1993 ‌توسط ‌شركت ‌ Adobe‌روانه ‌بازار ‌شد. ‌هم‌اكنون ‌ PDF‌به ‌يك ‌فرمت ‌استاندارد ‌در ‌دنيا ‌تبديل ‌شده، ‌ديگر ‌تحت ‌ليسانس ‌ادوبي ‌نيست ‌و ‌هر ‌شركتي ‌مي‌تواند ‌روي ‌آن ‌كار ‌كند ‌و ‌نسخه ‌خاص ‌خود ‌را ‌ارايه ‌دهد. ‌ PDF‌يك ‌فرمت ‌غيروابسته ‌به ‌دستگاه ‌ (device‌ independent)‌است، ‌به ‌اين ‌مفهوم ‌كه ‌مستقل ‌از ‌هر ‌دستگاه ‌عمل ‌مي‌كند. ‌ PDF‌علاوه ‌بر ‌داشتن ‌قابليت ‌ذخيره ‌زبان ‌پست ‌اسكريپت، ‌قابليت ‌ذخيره‌سازي ‌زبان‌هاي ‌برنامه‌نويسي ‌ديگر ‌را ‌نيز ‌دارا ‌است. ‌تمام ‌عناصر ‌نوشتاري ‌و ‌تصويري ‌در ‌فايل ‌ PDF‌به ‌گونه‌اي ‌دقيق ‌جايگزين ‌مي‌شوند. ‌‌ PDFتنها ‌يك ‌فرمت ‌چاپي ‌نيست ‌و ‌از ‌آن ‌مي‌توان ‌براي ‌آرشيو ‌اسناد، ‌ web‌و ‌نمايش ‌نيز ‌استفاده ‌كرد. ‌
شركت ‌ادوبي ‌براي ‌اين‌كه ‌بتوان ‌از ‌تمام ‌قابليت‌هاي ‌ PDF‌براي ‌هر ‌هدف ‌مشخص ‌بهره ‌گرفت، ‌زيرمجموعه‌هايي ‌ارايه ‌كرده ‌است PDF /‌x .‌از ‌آن ‌جمله ‌است ‌كه ‌براي ‌كار ‌چاپ ‌معرفي ‌شده ‌است. ‌از ‌مزيت‌هاي ‌ PDF‌مي‌توان ‌به ‌حجم ‌كم، ‌سرعت ‌بالا ‌در ‌تورق ‌بدون ‌توجه ‌به ‌تعداد ‌صفحات، ‌داشتن ‌خصوصيت ‌امنيتي ‌(security)، ‌استفاده ‌آسان ‌از ‌مديريت ‌رنگ ‌و ‌امكان ‌ويرايش ‌تا ‌لحظه ‌آخر ‌
(last‌ minute‌ editing)‌اشاره ‌كرد. ‌