بالا
لامپ رشد گیاه

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


 تایپ متن و مقاله و پایان نامه

 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 از مجموع 1

موضوع: ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ به 41.2رسید

 1. #1
  O M I D آواتار ها
  • 18,250
  • 15,114
  مدير بازنشسته

  عنوان کاربری
  مدير بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  3,267
  پست های وبلاگ
  555

  توجه ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ به 41.2رسید

  ، مرکز آمار ایران ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ 1390 منتشر کرد.
  ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي =1390 100 ) در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻋﺪد 161.4 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 3.0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ( ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ) 41.2 درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﻬﺮي) در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 92 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 32.6 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1392 ( 31.0 درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. شاﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 201.5 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 3.0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد 199.3 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 3.0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 59.6 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه 51.9 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه "ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت " ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 61.3 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮔﺮوه در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه 92 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 51.9 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1392 ( 49.6 درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» درﺧﺮداد ﻣﺎه 92 ﺑﻪ رﻗﻢ147.6 درصد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 3.0 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه " ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت " ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 33.4 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 25.8 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1392 (24.5 درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ./مهر
  زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن

  .... پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن

 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  محل سکونت
  -
  ارسال ها
  -

   دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی
   

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •