بالا
لامپ رشد گیاه

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


 تایپ متن و مقاله و پایان نامه

 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 از مجموع 1

موضوع: چگونه با والدین همسرمان رفتار کنیم؟

 1. #1
  alamatesoall آواتار ها
  • 6,852
  • 7,384

  عنوان کاربری
  مدير بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  شغل , تخصص
  دانشجو
  رشته تحصیلی
  روانشناسی
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  6,548
  پست های وبلاگ
  45

  Icon57 چگونه با والدین همسرمان رفتار کنیم؟

  همه ما آزادی را دوست داریم و دوست نداریم از کسی اطاعت کنیم امااحترام گذاشتن، مدارا کردن و توجه کردن به خواسته های....

  همه ما آزادی را دوست داریم و دوست نداریم از کسی اطاعت کنیم
  امااحترام گذاشتن، مداراکردن و توجهکردن به خواستههای پدر و مادر همسرمان اطاعتکردن و بردگی نیست.
  روانشناسان معتقدند اگر مادرزن و داماد ومادر شوهر و عروس به رفتارهایی که حساسیت طرف مقابل را بر میانگیزد آگاه باشند وبرای لحظاتی که در کنار هم هستند این رفتارها را انجام ندهند، بسیاری از مشکلاتبرطرف میشود.

  برای مهمانی شام شب جمعه، از یک هفته قبل برنامهریزی کردم وتمام کارهایم را یک روز جلوتر تمام کردم. خوشحال بودم که خانواده خودم و همسرممهمان ما هستند. نهایت تلاشم را کردم تا پدر و مادرم به داشتن فرزندی مثل من افتخارکنند و پدر و مادر همسرم هم در خانه فرزندشان احساس آرامش و شادی بکنند اما همه چیزبه خاطر یک حرف و حرکت ناخواسته به هم ریخت. نمیدانم تقصیر من بود یا خانوادههمسرم. هنوز هم نفهمیدهام توقع آنها از من بالاست یا رفتار من با آنها صحیح نیست.
  در اغلب موارد همینطور بیدلیل و اتفاقی، لحظههای خاص،موقعیتهای ویژه زندگی، رابطههای ما و... به خاطر یک حرف یا حرکت نادرست وناخواسته خراب میشود. رابطه عروس و مادر شوهر یا مادر زن و داماد هم از این قاعدهمستثنا نیست. شاید اگر در همه سالهای پیش از ازدواج، از روابط تیره و تار عروس ومادرشوهر یا مادر زن و داماد برای ما نقل نمیکردند یا نقل میکردند و راهکارهایرفع این مشکل را هم میگفتند، بعد از ازدواج اینقدر راهمان را گم نمیکردیم. دراینجادرباره رفتارهای درست با والدین همسرمان صحبت میکنیم.

  بفهم و بپذیر
  به عقیده روانشناسان، نخستین گام برای داشتن زندگی موفقانتخاب همسر از طبقه و جایگاه اجتماعی – فرهنگی شبیه به هم است. هر چه شباهتخانوادهها از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... نزدیکتر باشد، ازدواج موفقترخواهد بود. دلیل این موفقیت هم این است که رفتارها و شیوه زندگی زن و مرد به همنزدیکتر است چون تربیت تقریبا مشابهی داشتهاند.
  اما گاهی به دلایل مختلفانتخاب همسر طوری است که خانوادهها شباهت کمتری به هم دارند و در نتیجه نقاط مشترککمتری هم بین زن و مرد دیده میشود. این «تفاوت دیدگاهها» سرآغاز جنگ و جدل میانزن و شوهر با همدیگر و با والدین طرف مقابل است. بنابراین اگر میخواهیم زندگیزناشویی موفقی داشته باشیم، بعد از ازدواج باید تفاوتهای بین والدین خودمان وهمسرمان را بفهمیم و بپذیریم تا بتوانیم زندگی خوب و موفقی داشتهباشیم.

  باهوش باشیم
  تا حالا شده پدرت به خاطر اینكه به او احتراممیگذارم، غذای موردعلاقهاش را میپزم و چای پررنگش را فراموش نمیکنم از من تعریفو تشکر کند؟ فقط ایرادهای من را میبیند. اگر اینجا بیاید و از من ایراد نگیرد،شبش صبح نمیشود. مثلا اینكه چرا یادم رفته چای پررنگ برایش ببرم! همه ما آزادیرا دوست داریم و دوست نداریم از کسی اطاعت کنیم اما «احترامگذاشتن، مداراکردن وتوجهکردن» با «اطاعتکردن» متفاوت است. روانشناسان معتقدند اگر افراد ازرفتارهایی که حساسیت طرف دیگر را بر میانگیزد، آگاه باشند و برای لحظاتی که درکنار هم هستند این رفتارها را انجام ندهند، خیلی از مشکلات برطرف میشود. این رعایتکردن، دقت و تیزهوشی ما را نشان میدهد. چای پررنگ پدرشوهر را فراموش نکنیم تا همگیآرام و شاد زندگی كنیم!

  قضاوت نکنیم
  امکان ندارد من حرفی بزنم ومادرت برخلاف من حرف نزند. فقط دوست دارد ایراد بگیرد. مینشیند و رفتار من را زیرذره بین میبرد. اغلب ما با اظهار نظر بجا و نابجای مادرزن یا مادرشوهرمان مشکلداریم. به همین دلیل همیشه در حال پیشداوری هستیم. این رفتار، هم ما و هم همسرمانرا آزار میدهد. برای اینکه درست قضاوت کنیم، هر دفعه که قرار است مادر و پدرهمسرمان را ببینیم، ذهنمان را از رفتارها و حرفهای آنها پاک کنیم. فکر کنیم هربار اولین باری است که آنها را میبینیم. گذشته با همه خوبیها و بدیهایش تمام شدهاست.

  سیاستمدار باشیم
  امروز پنجمین روزی است که با علی قهر هستم. رفتار مادرش خیلی بد بود. پدرش هم انگار نه انگار ... دوست ندارم با علی قهر کنمولی رفتار بد پدر و مادرش را چطوری تلافی کنم؟
  قهر، بیتوجهی، بیتفاوتی، جر وبحث و.. با همسر به دلیل رفتار نادرست والدیناش رفتار بسیار اشتباهی است. روانشناسان معتقدند رفتار اشتباه والدین همسرمان را نباید به حساب همسرمانبگذاریم.
  از طرفی نباید دلخوریمان را همانجا - پیش پدر و مادر همسرمان - نشان بدهیم. هر حرکت نابجای ما، گلهکردن، کم محلی و... به همسر یا والدین اونتیجهای عکس دارد، علاوه بر اینکه میتواند جرقه یک آشوب بزرگ باشد که بازنده اصلیاین آشوب هم ما هستیم. بنابراین با سیاست و بررسی دقیق مسائل و شرایط، حل هر مشکل ومسئلهای را به زمانی که با همسرمان تنها هستیم، موکول کنیم. حضور نفر سوم درمسائل زناشویی یا قهر به جای صحبتکردن درباره مشکلات، بدترین راهحل است. فراموشنکنیم كه هیچ وقت نباید همسرمان را به خاطر رفتار نامناسب پدر و مادرش تنبیهکنیم.

  با والدین برنامهریزی نکنیم
  برنامه پیک نیک امروز را برایاین به هم زدی که من با مامان و بابام و خواهرم قرار گذاشتم؟ آمدن آنها اینقدرآزارت میدهد که به خاطر نیامدن آنها الم شنگه به پا کنی و داد بكشی؟
  تا حالاحتما اتفاق افتاده که برنامهای را - که از هفته قبل تنظیم کردهایم - به خاطرجنجال و قهر همسرمانکه راضی نشده با پدر و مادرمان بیایدبههم زده باشیم. حساسیت بیمنطق همسر ما نباید باعث قطع رابطه با والدینمان بشود بلکه فقط نباید درتصمیمگیریها و برنامهریزیها، حضور و تصمیم پدر و مادرمان را حتمی و تعیینکنندهنشان بدهیم. در واقع، نباید حرفی بزنیم یا حرکتی انجام بدهیم که شریک زندگیمانحضور حتمی یا سایه دائمی والدین ما را در زندگی مشترک احساس کند. هر برنامه دستهجمعی فقط باید به صورت یک «پیشنهاد» مطرح بشود؛ نه یک ضرورت.

  آنها را حذف نکنیم
  آنقدر توی گوش بچه ها خواندی مادربزرگتان زن بدی است که به مادر من بیاحترامی میکنند. سلام زیرزبانی میکنند و توی اتاقشان میروند. بعد هم از اتاق بیرون نمی آیند تا مادر من برود. من هم بلدم چه كار کنم.
  بی اهمیتی به پدر و مادر همسرمان، حذف تدریجی آنها از زندگیمان، کمشدن رفت و آمدها وارتباطهای تلفنی و کمکردن علاقه فرزندانمان به خانواده همسرمان و در مقابل توجهبیش از حد به والدین خودمان، رفتاری نیست که از چشم همسرمان دور بماند. تلاش نکنیمپدر و مادر و خانواده همسرمان را از او دور کنیم. این حرکت، ضربه روحی – روانیشدیدی به او و در نتیجه به زندگی مشترک ما میزند.

  سد راه نشویم
  قبلاز اینکه به خریدهای مادرت برسی، اول باید خریدهای خانه خودت را انجام بدهی. فقطتو به پدر و مادرت سرویس میدهی؟ بقیه کجا هستند؟
  روانشناسان معتقدند زن وشوهر نباید جلوی آزادی عمل همدیگر را بگیرند. اجازه بدهیم همسر ما آزادانه آنچه رادوست دارد، برای والدیناش انجام بدهد. در واقع هر چقدر به همسرمان آزادی عملبیشتری بدهیم، خودمان هم آزادی عمل بیشتری خواهیم داشت.

  و در نهایت اینکه،فراموش نکنیم مادر و پدر همسر ما «منحصربهفردترین» افراد زندگی او هستند زیراهیچكس نمیتواند بیشتر از یك پدر و مادر داشته باشد و توهین و بیاحترامی به پدر ومادر او، توهین به اوست؛ علاوه بر اینکه با این توهینها به صورت غیرمستقیم بی علاقگیمان را به همسرمان نشان میدهیم.

 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  محل سکونت
  -
  ارسال ها
  -

   دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی
   

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •