بالا
لامپ رشد گیاه

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


 تایپ متن و مقاله و پایان نامه

 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 از مجموع 2

موضوع: جلبکهاي قهوه ای و انواع آن

 1. #1
  Borna66 آواتار ها
  • 26,854
  • 55,397
  مدير بازنشسته

  عنوان کاربری
  مدير بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Mar 2009
  محل تحصیل
  خيام-سهراب
  شغل , تخصص
  طراح و تحلیل گر حرفه ای وب
  رشته تحصیلی
  مهندسي نرم افزار
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  10,523
  پست های وبلاگ
  29

  New جلبکهاي قهوه ای و انواع آن

  ویژگیهای جلبکهای قهوه‌ای  رنگیزه‌های موجود در کلروپلاست آنها شاملکلروفیلaو cو کاروتن و رنگیزه قهوه‌ای رنگی است به نامفوکوگزانتینکه مقدار آن از مقدار کلروفیل بیشتربوده و در نتیجه باعث ایجاد رنگ قهوه‌ای در تال می‌شود. مواد غذایی ذخیره در یاختهشاملمانیتولولامیناریناست و در ترکیبات دیواره یاخته‌ایجلبکهای قهوه‌ای، غیر از سلولز مواد دیگری از جملهاسید آلژینیکوجود دارد که از نظر اقتصادی دارایاهمیت زیادی است. تال در جلبکهای قهوه‌ای تماما پریاخته‌ای است. در این جلبکها،تال تک یاخته‌ای و همچنین به صورت کلونی دیده نمی‌شود. و یاخته‌های متحرک آنهاقلوه‌ای شکل بوده و دارای دو تاژک در قسمت جانبی هستند.


  پراکندگی جلبکهای قهوه‌ای  به جز چند نمونه که از آنها در آبهای شیرین یافتمی‌شوند بقیه آنها تماما در آبهای شور دریاها واقیانوسهای مناطق سردزیست می‌کنند. بعضی ازآنها نیز در آبهای گرم دیده می‌شوند. عده ای از جلبکهای قهوه‌ای در آبهای کم عمق ودر فاصله جزر و مد دریا بر روی سنگها زیست می‌کنند.

  ساختار تال در جلبکهای قهوه‌ای  تال جلبکهای قهوه‌ای، بسیار پیشرفته و درواقع تکامل یافته‌ترین نوع تال در بین جلبکهاست. در این جلبکها، تال تک یاخته‌ای ویا به صورت کلونی وجود ندارد. جلبکهای قهوه‌ای پست دارای ریسه منشعب‌اند. تالپارانشیمی در جلبکهای قهوه‌ای تکامل یافته‌تر دیده می‌شود. تال معمولا از 3 بخشپهنک، پایه و قسمت نگاهدارنده تشکیل شده است. در جلبکهای قهوه‌ای دارای تالپارانشیمی، تال از چند لایه یاخته تشکیل شده است. هر لایه متشکل از یاخته‌ها و یامجموعه چند لایه‌ای یاخته‌هاست که یک بافت را می‌سازند و نقش ویژه‌ای را به عهدهدارند. لایه بیرونی در رشد وفتوسنتز، لایه میانی در ذخیره مواد غذایی و لایه درونی در جذب و انتقال مواد دخالتمی‌کنند.


  تولید مثل در جلبکهای قهوه‌ای  در جلبکهای قهوه‌ای، هر سه نوعتولیدمثل رویشی و جنسی دیده می‌شود. روش معمولی تولید مثل رویشی، قطعه قطعه شدن تالاست. تولید مثل غیر جنسی در ساختاری به نام اسپورانژیوم (هاگدان) و با تولیدهاگهایی به نام زئوسپور انجام می‌شود. زئوسپورها قلوه‌ای شکل‌اند و در قسمت جانبیخود دارای 2 تاژک، یکی از نوع تنسل و دیگری از نوع شلاقی هستند. تولید مثل جنسی بهروش ایزوگامی و ائوگامی در جلبکهای قهوه‌ای بسیار رواج دارد.


  چرخه زندگی جلبك قهوه اي  سه نوع چرخه زندگی در جلبکهای قهوه‌ای دیده می‌شود. در جلبکهایقهوه‌ای پست، چرخه از نوع ایزومورفیک است. دو گیاههاپلوئید ودیپلوئید یا گامتوفیت و اسپوروفیت کاملا مشابه یکدیگرند و تناوب نسلهای مشابه دیده می‌شودمانند جلبک اکتوکارپوس. در مرحله بعدی جلبکهایی قرار دارند که چرخه زندگی آنها ازنوع هترومورفیک است جلبک لامیناریا. در این حالت گیاه گامتوفیت تحلیل رفته کوچک ومیکروسکوپی است. در نوع سوم تال گامتوفیت کاملا از بین می‌رود و فقط گیاه اسپوروفیتباقی می‌ماند که این چرخه را چرخه دیپلانتیک می‌گویند مثل جلبک فوکوس.


  جلبک اکتوکارپوس  از انواع جلبکهای قهوه‌ای ابتدایی است که تال آنها از نوعریسه‌ای منشعب است. گونه‌های اکتوکارپوس دارای چرخه ایزومورفیک و تناوب نسلها مشابههستند. نوع تولید مثل ایزوگامی است.

  لامیناریا  این جلبک و دیگر جلبکهای قهوه‌ای که تال بزرگ و تنومند دارندکلپنامیده می‌شوند. گیاه اصلی یااسپوروفیت نزدیک 2 یا 3 متر طول دارد در حالی که گیاه گامتوفیت بسیار کوچک ومیکروسکوپی است. گیاه اسپوروفیت از 3 بخش تشکیل شده است یک بخش مسطح به نام پهنک،بخش میانی که استوانه‌ای شکل است به نام پایه و بخش انتهایی یا صفحه اتصال کههمانند ریشه گیاه را به محیط متصل می‌کند. جلبک لامیناریا داراتی تناوبنسلها و یا تکرار گیاه اسپوروفیت و گامتوفیت است. یکبار گیاه اسپوروفیت با تال بزرگو بار دیگر گیاه گامتوفیت با تال میکروسکوپی و کوچک ظاهر می‌شود. دو گیاه گامتوفیتو اسپوروفیت از نظر شکل ظاهری، ساختار و اندازه کاملا با یکدیگر متفاوت‌اند. چرخهزندگی آن به صورت هترومورفیک است. تال اسپوروفیت از نظر ساختار درونی نیز تکاملیافته و از بافتهای مختلف تشکیل شده چنانچه برش از بخش پایه شامل بخشهای زیراست:
  ·بخش بیرونی یا مریستمی که تقسیم شده و باعث رشد طولی و عرضی تال می‌شود. بخش پوست
  ·بخش میانی که محور اصلی و مرکزی گیاه را تشکیل می‌دهد و به منزلهآوندهایآبکشی در گیاهان آوندی است.

  ارزش اقتصادی لامیناریا


  لامیناریا و دیگر کلپها از نظر اقتصادی از جملهجلبکهای مهم به شمار می‌آیند. دست کم ده نمونه از گونه‌های لامیناریا به عنوان غذادر کشورهایی نظیر ژاپن، چین و روسیه مصرف می‌شوند. مصرف این جلبکها به علت دارابودنید ، مانع ابتلای انسان بهبیماری گواترمی‌شود. غیر از مصارف خوراکی،از این جلبکها برای استخراج اسید آلژینیک استفاده می‌شود همچنین از آنها به عنوانکود در کشاورزی و به عنوان مکمل غذایی و دام و طیور استفاده می‌شود.

  فوکوس  گونه‌های فوکوس در تمام دریاها و اقیانوسهای جهان، بویژه در نیمکرهشمالی یافت می‌شود. گیاه توسط بخش نگاهدارنده یا صفحه اتصال به سنگها و صخره‌هایساحلی متصل می‌شود. طول تال در حدود 20 تا 30 سانتیمتر دیده می‌شود و رنگ آنقهوه‌ای تیره است. غیر از بخش نگهدارنده، بخش میانی و پهنک نیز دیده می‌شود. دربخش پهنک ساختاری همانند رگبرگ دارد که در دو طرف آن کیسه‌های هوایی وجود دارد. تالواجد انشعابات دوتایی است که در انتهای آنها بخش متورمی با منافذ بسیار زیاد و کوچکدیده می‌شود. این منافذ به ساختار کوزه مانندی به نامکونسپتاکلمنتهی می‌شود. اندام ماده یااوئوگونیومدر داخل کونسپتاکل به شکل بیضی دیدهمی‌شود.آنتریدیومدر مقایسه بااوئوگونیوم بسیار کوچکتر است. تولید مثل از نوع اوئوگامی است. قرار گرفتن یاخته تخمدر محل مناسب، رویش آن را به دنبال دارد ولی این عمل، بر عکس دیگر جلبکها،مستقیما صورت نمی‌گیرد بلکه تقسیمات عرضی و طولی یاخته حاکی از ایجاد یک جنین بهصورت ابتدایی است. چرخه زندگی فوکوس از نوع دیپلانتیک است و گیاه تنها به صورتاسپوروفیت و دیپلوئید دیده می‌شود و گیاه گامتوفیت در آن وجود ندارد.
  علاوه بر مثال هايي كه از جلبك هاي قهوه اي ذكر شد، مي توان گروه هاي ديگري از قبيل: كريزوفيسه ها، گرانتوفيسه ها و فئوفيسه ها را نيز نام برد كه هر كدام داراي خصوصياتي به شرح ذيل هستند:


  كريزوفيسه ها

  جلبك هاي تك سلولي با دو پلاست هستند كه در اثر فراواني فوكوگزانتين به رنگ زرد طلايي درآمده اند و داراي ذخيره ي چربي نيز مي باشند.


  گزانتوفيسه ها
  گزانتوفيسه ها از نظر لغوي يعني جلبك زرد و شامل: تك سلولي، كلوني، رشته اي يا سنوسيتي مي باشند. پلاست اين جلبك ها در اثر فراواني كاروتن به رنگ زرد يا قهوه اي درآمده است كه با كلروفيل (a و b ) روي هم قرار گرفته و نام كروماتوفور را به خود اختصاص داده است و فاقد پيرنوئيد هستند. مواد حاصل از فتوسنتز آن ها نشاسته نيست بلكه لوكوزين و قطرات چربي مي باشد. اين نوع جلبك داراي دو تاژك نامساوي است و تكثير آن در اثر تقسيم مستقيم بدنش صورت مي گيرد. پس مي توان گفت توليد مثل در اين جلبك جنسي نيست.


  فئوفيسه ها
  جلبك هايي با رنگ قهوه اي يا زيتوني هستند كه هرگز تك سلولي نيستند و دستگاه رويشي آن ها پيچيده است. سلول هاي توليد مثلي اين جلبك معمولا تاژكدار بوده ( دو تاژك نامساوي ) و قدامي واجد ريشك است و به ندرت بي حركت هستند.  فروشگاه نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی  دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور

  http://up.pnu-club.com/images/00ld7yux3ay3itvspd7n.png
  برای دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جوابهای تستی و تشریحی در مقطع نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور - نمونه سوالات پیام نور کارشناسی - نمونه سوالات پیام نور دکترا- نمونه سوالات آزمونهای فراگیر پیام نور( دانشپذیری)

  به ادرس زیر مراجعه کنید

  نمونه سوالات رایگان پیام نور  کاربر مقابل پست Borna66 عزیز را پسندیده است: alimomtaheni

 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  محل سکونت
  -
  ارسال ها
  -

   دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی
   

 3. #2
  قاسم تربتساز آواتار ها
  • 0
  • 1

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Nov 2011
  محل تحصیل
  تهران
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  0

  پیش فرض

  خیلی عالی بود ممنون از لطفتان

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •